RETOURNEREN
 

U heeft als klant een bedenktermijn van 14 dagen (gaat in op de dag na ontvangst), conform de Algemene Voorwaarden. Na melding dat u van uw aankoop afziet heeft u nog 14 dagen om de producten te retourneren in een zo oorspronkelijke mogelijke en onbeschadigde staat.

De retourzending dient bij Elegance Decostyle te worden afgeleverd en tevens voldoende te worden gefrankeerd (de kosten van een retourzending kunnen bij de koper in rekening worden gebracht). 

Een retournering van een product dient op kosten van de koper te worden verstuurd naar:

Elegance Decostyle Sint Vitusstraat 29a 1404 HR BUSSUM, voor een snelle afwikkeling van uw retour gelieve onder vermelding van het factuurnummer, naam en rekeningnummer, waar eventueel het aankoopbedrag op kan worden overgemaakt.
Als blijkt dat de producten zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd zijn wij gerechtigd slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren.


HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan Elegance Decostyle
     Sint Vitusstraat 29a
     1404 HR  BUSSUM 
      info@elegance-decostyle.nl

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en)

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(*)

 

© 2012 - 2022 Elegance Decostyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel